Orgány a členové

Prezident Zlínského kreativního klastru
Ing. Čestmír Vančura

Viceprezident Zlínského kreativního klastru
Dušan Sviečka

Manažer Zlínského kreativního klastru
Bc. Petr Dubovský

Výkonná rada Zlínského kreativního klastru
Ing. Čestmír Vančura
Ing. et Ing. Jiří Korec
Mgr. Petr Babinec
Mgr. Jan Blažek MSc
doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.
JUDr. Martin Růžička
Martin Pášma
Dušan Sviečka

Dozorčí rada Zlínského kreativního klastru
Dott. Martina Dlabajová
RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.
RNDr. Roman Kašpar
MgA. Zdeňka Kujová
Ing. Milan Krupička/Ing. Lucie Dostálková


Členové
Zlínského kreativního klastru

Dott. Martina Dlabajová
www.dlabajova.cz

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.
www.fmk.utb.cz

FILMFEST, s.r.o.
Ing. Milan Krupička, Ing. Lucie Dostálková
www.zlinfest.cz

FILMOVÉ ATELIÉRY, s.r.o
Zdeněk Skaunic
www.ateliery.cz

MgA. Jan Hubáček
www.gnomonfilm.com

HUCOT o.s.
Dušan Sviečka
www.hucot.cz

Little Greta s.r.o.
Mgr. Jan Blažek MSc
www.littlegreta.co.uk

Kouzelná animace, s.r.o.
MgA. Petr Babinec
www.kouzelna.com

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p.o.
PhDr. Václav Mílek
www.galeriezlin.cz

Luhačovické Zálesí o.p.s.
RNDr. Roman Kašpar
www.luhacovskezalesi.cz

Nadační fond Kovárny VIVA
Ing. Čestmír Vančura

RISING creative studio s.r.o.
Vít Holešovský, Iveta Žouželková
www.rising.cz

Statutární město Zlín
Ing. et Ing. Jiří Korec
www.zlin.eu

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.
JUDr. Martin Růžička
www.creativehill.cz

Zlínský zámek
Martin Pášma
www.zlinskyzamek.cz

mmcité+ a.s.
Radek Hegmon
www.mmcite.cz

IS Produkce s.r.o.
Martin Gazda
www.isprodukce.cz

IMOS invest s.r.o.
Ing. Zdeněk Talaš
www.imostinvest.cz

Weboo s.r.o.
Ing. Jiří Maňásek
www.weboo.eu

Regionální filmový fond, z.s.
Jindřich Motýl
www.zlin-film.cz

JUDr. Bronislava Orbesová, AK
JUDr. Bronislava Orbesová

Asociace DICE
Mgr. Eva Gartnerová
www.asociacedice.cz/

DOLLER
Jan Emler
www.doller.cz/

Krajská hospodářská komora Zlín
Iveta Táborská
www.khkzk.cz

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
www.fame.utb.cz

ŽELÉ
Veronika Zelezníková
www.veronikazeleznikova.com

MIUZA s.r.o.
Jan Podhorný
www.miuza.cz

BUMERANG Film
Jan Perout
www.bumerang.film

SUTU
Eliška Hejdová, Jana Kunderová
sutu.cz

JURÁŠ A PARTNEŘI advokátní kancelář, v.o.s.
Mgr. Jaroslav Juráš
www.jurasapartneri.cz

Incinity s.r.o.
Lukáš Duffek
http://www.incinity.cz