Orgány a členové

Prezident Zlínského kreativního klastru
Ing. Čestmír Vančura

Viceprezident Zlínského kreativního klastru
Dušan Sviečka

Manažer Zlínského kreativního klastru
Bc. Petr Dubovský

Výkonná rada Zlínského kreativního klastru
MUDr. Miroslav Adámek
Mgr. Petr Babinec
Mgr. Jan Blažek MSc
doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.
JUDr. Martin Růžička
Ing. Čestmír Vančura
Mgr. Richard Vodička

Dozorčí rada Zlínského kreativního klastru
RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.
Dott. Martina Dlabajová
RNDr. Roman Kašpar
MgA. Zdeňka Kujová
Ing. Milan Krupička/Ing. Lucie Dostálková


Členové
Zlínského kreativního klastru

MgA. Eva Babincová Plutová

RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

PaedDr. Pavla Břusková

Dott. Martina Dlabajová
www.dlabajova.cz

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.
www.fmk.utb.cz

FILMFEST, s.r.o.
Ing. Milan Krupička, Ing. Lucie Dostálková
www.zlinfest.cz

FILMOVÉ ATELIÉRY, s.r.o
Zdeněk Skaunic
www.ateliery.cz

Evžen Gogela

MgA. Jan Hubáček
www.gnomonfilm.com

HUCOT o.s.
Dušan Sviečka
www.hucot.cz

MgA. Zdeňka Kujová

Little Greta s.r.o.
Mgr. Jan Blažek MSc
www.littlegreta.co.uk

Kouzelná animace, s.r.o.
MgA. Petr Babinec
www.kouzelna.com

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p.o.
PhDr. Václav Mílek
www.galeriezlin.cz

Luhačovické Zálesí o.p.s.
RNDr. Roman Kašpar
www.luhacovskezalesi.cz

Ing. arch. Hana Maršíková
www.ellement.cz

Nadační fond Kovárny VIVA
Ing. Čestmír Vančura

Ing. arch. Jitka Ressová
www.ellement.cz

RISING creative studio s.r.o.
Vít Holešovský, Iveta Žouželková
www.rising.cz

Statutární město Zlín
MUDr. Miroslav Adámek
www.zlin.eu

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.
Mgr. Martina Růžičková
www.creativehill.cz

Studio Cinebonbon
MgA. Karolina Garguláková
www.cinebonbon.com

Mgr. Richard Vodička

Zlínský zámek
Ing. Jarmila Záhorová
www.zlinskyzamek.cz

mmcité+ a.s.
Radek Hegmon
www.mmcite.cz

IS Produkce s.r.o.
Martin Gazda
www.isprodukce.cz

IMOS invest s.r.o.
Ing. Zdeněk Talaš
www.imostinvest.cz

Weboo s.r.o.
Ing. Jiří Maňásek
www.weboo.eu

Regionální filmový fond, z.s.
Jindřich Motýl
www.zlin-film.cz

JUDr. Bronislava Orbesová, AK
JUDr. Bronislava Orbesová