Orgány a členové


Orgány Zlínského kreativního klastru

Prezident Zlínského kreativního klastru
Ing. Čestmír Vančura

Viceprezident Zlínského kreativního klastru
Dušan Sviečka

Manažer Zlínského kreativního klastru
Bc. Petr Dubovský


Členové Zlínského kreativního klastru

Dott. Martina Dlabajová
www.dlabajova.cz

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.
www.fmk.utb.cz

FILMFEST, s.r.o.
Ing. Milan Krupička, Ing. Lucie Dostálková
www.zlinfest.cz

FILMOVÉ ATELIÉRY, s.r.o
Zdeněk Skaunic
www.ateliery.cz

MgA. Jan Hubáček
www.gnomonfilm.com

HUCOT o.s.
Dušan Sviečka
www.facebook.com/HUCOT

Little Greta s.r.o.
Mgr. Jan Blažek MSc
www.littlegreta.co.uk

Kouzelná animace, s.r.o.
MgA. Petr Babinec
www.kouzelna.com

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p.o.
PhDr. Václav Mílek
www.galeriezlin.cz

Luhačovické Zálesí o.p.s.
RNDr. Roman Kašpar
www.luhacovskezalesi.cz

Nadační fond Kovárny VIVA
Ing. Čestmír Vančura

RISING creative studio s.r.o.
Vít Holešovský, Iveta Žouželková
www.rising.cz

Statutární město Zlín
Ing. et Ing. Jiří Korec
www.zlin.eu

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.
JUDr. Martin Růžička
www.creativehill.cz

Zlínský zámek o.p.s.
Martin Pášma
www.zlinskyzamek.cz

mmcité+ a.s.
Radek Hegmon
www.mmcite.cz

IS Produkce s.r.o.
Martin Gazda
www.isprodukce.cz

IMOS invest s.r.o.
Ing. Zdeněk Talaš
www.imostinvest.cz

Weboo s.r.o.
Ing. Jiří Maňásek
www.weboo.eu

Regionální filmový fond, z.s.
Jindřich Motýl
www.zlin-film.cz

JUDr. Bronislava Orbesová, AK
JUDr. Bronislava Orbesová

Asociace DICE – Development Initiatives for a Common Europe, z. s.
Mgr. Eva Gartnerová
www.asociacedice.cz

Centrála KHK Zlínského kraje
Iveta Táborská
www.khkzk.cz

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
www.fame.utb.cz

MIUZA s.r.o.
Jan Podhorný
www.miuza.cz

BUMERANG Film
Jan Perout
www.bumerang.film

SUTU
Eliška Hejdová, Jana Kunderová
sutu.cz

JURÁŠ A PARTNEŘI advokátní kancelář, v.o.s.
Mgr. Jaroslav Juráš
www.jurasapartneri.cz

Incinity s.r.o.
Lukáš Duffek
www.incinity.cz

Regionální filmový fond z.s.
Magdaléna Hladká
www.zlinfilmoffice.cz

WrapStyle s.r.o.
Martin Tureček
www.wrapstyle.cz

VISC s.r.o.
Sylva Štěpitová
www.visc.cz