Bodies and members

President of the Zlín Creative Cluster
Ing. Čestmír Vančura

Vice-president of the Zlín Creative Cluster
Dušan Sviečka

Manager of the Zlín Creative Cluster
Bc. Petr Dubovský

Executive board of the Zlín Creative Cluster
Statutory City of Zlín
Mgr. Petr Babinec
Dušan Sviečka
Martin Pášma
doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.
JUDr. Martin Růžička
Ing. Čestmír Vančura

Supervisory board of the Zlín Creative Cluster
RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.
Dott. Martina Dlabajová
RNDr. Roman Kašpar
MgA. Zdeňka Kujová
Ing. Milan Krupička/Ing. Lucie Dostálková

Members of the Zlín creative cluster

MgA. Eva Babincová Plutová

RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

PaedDr. Pavla Břusková

Dott. Martina Dlabajová

The Faculty of Multimedia Communications at UTB in Zlín
doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.
www.fmk.utb.cz

FILMFEST, s.r.o.
Ing. Milan Krupička, Ing. Lucie Dostálková
www.zlinfest.cz

FILMOVÉ ATELIÉRY, s.r.o
Zdeněk Skaunic
www.ateliery.cz

MgA. Jan Hubáček
www.gnomonfilm.com

HUCOT o.s.
Dušan Sviečka
www.hucot.cz

MgA. Zdeňka Kujová

Little Greta s.r.o.
Mgr. Jan Blažek, MSc

Kouzelná animace, s.r.o.
MgA. Petr Babinec
www.kouzelna.com

Regional Gallery of Fine Arts in Zlín, p.o.
PhDr. Václav Mílek
www.galeriezlin.cz

Luhačovické Zálesí o.p.s.
RNDr. Roman Kašpar
www.luhacovskezalesi.cz

Ing. arch. Hana Maršíková
www.ellement.cz

Nadační fond Kovárny VIVA
Ing. Čestmír Vančura

Ing. arch. Jitka Ressová
www.ellement.cz

RISING creative studio s.r.o.
Vít Holešovský, Iveta Žouželková
www.rising.cz

Statutory City of Zlín
MUDr. Miroslav Adámek
www.zlin.eu

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.
Mgr. Martina Růžičková
www.creativehill.cz

Studio Cinebonbon
MgA. Karolina Garguláková
www.cinebonbon.com

Mgr. Richard Vodička

Zlínský zámek
Ing. Jarmila Záhorová
www.zlinskyzamek.cz

mmcité+ a.s.
Radek Hegmon
www.mmcite.cz

IS Produkce s.r.o.
Martin Gazda
www.isprodukce.cz

IMOS invest s.r.o.
Ing. Zdeněk Talaš
www.imostinvest.cz

Weboo s.r.o.
Ing. Jiří Maňásek
www.weboo.eu

Regionální filmový fond, z.s.
Jindřich Motýl
www.zlin-film.cz

JUDr. Bronislava Orbesová, AK
JUDr. Bronislava Orbesová