Projekty

Projekt „Zlínský kreativní klastr – rozvoj klastru

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_315/0018859
Doba realizace projektu: 1. 12. 2019 – 30. 12. 2022
Celková výše projektu: 5 138 660,00 Kč

Příjemcem je Zlínský kreativní klastr, z.s.

Cílem projektu je podpora rozvoje klastru, podpora inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou, propojení členských organizací a posílení vazeb na regionální, národní i evropské úrovni. Cílem je zvýšení kvality a odbornosti klastru, jeho členů a zaměstnanců, propojení členů na společných aktivitách a projektech, zlepšení komunikace a informovanosti mezi členy i směrem ven k dalším partnerům, spolupracujícím subjektům, posílení propagace klastru.

eu

Příprava strategického projektu „HUB 123“

Registrační číslo projektu: RP14-20/008
Doba realizace projektu: 1. 9. 2020 – 30. 6. 2021
Celková výše projektu: 257 030 Kč

Příjemcem je Zlínský kreativní klastr, z.s.

Příprava strategického projektu „HUB 123“ byla podpořena prostřednictvím poskytnutí voucheru asistence v rámci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016072, financovaného z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů a Zlínského kraje. Společným záměrem Zlínského kreativního klastru, z.s. (ZKK) a města Uherské Hradiště je vytvořit „HUB 123“ zaměřený na rozvoj a podporu kreativních průmyslů v Uherském Hradišti a spádovém regionu. Základ hubu tvoří coworkingové centrum poskytující sdílené kancelářské prostory doplněné řadou nadstavbových aktivit zaměřených nejen na podporu podnikání, ale také na prezentaci uměleckých výstupů místních aktérů kulturních a kreativních průmyslů, pořádání akcí pro děti a mládež i pro širokou veřejnost. Prostor slouží jako komunitní centrum prezentující a podporující rozvoj kulturního a kreativního podnikání (KKP) v úzké spolupráci s místní samosprávou, s kulturními spolky a institucemi, se školami (ZŠ, SŠ, ZUŠ) i s podniky aktivními v kreativních oborech.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz