Projekty

Projekt „Zlínský kreativní klastr – rozvoj klastru

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_315/0018859

Doba realizace projektu: 1. 12. 2019 – 30. 12. 2022

Celková výše projektu: 5 138 660,00 Kč

Příjemcem je Zlínský kreativní klastr, z.s.

Cílem projektu je podpora rozvoje klastru, podpora inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou, propojení členských organizací a posílení vazeb na regionální, národní i evropské úrovni. Cílem je zvýšení kvality a odbornosti klastru, jeho členů a zaměstnanců, propojení členů na společných aktivitách a projektech, zlepšení komunikace a informovanosti mezi členy i směrem ven k dalším partnerům, spolupracujícím subjektům, posílení propagace klastru.

eu