Orgány a členové


Orgány Zlínského kreativního klastru

Prezident
Ing. Čestmír Vančura

Viceprezident
Dušan Sviečka

Výkonná manažerka
Vendula Doubravská

Manažer
Bc. Petr Dubovský


Členové Zlínského kreativního klastru

Asociace DICE – Development Initiatives for a Common Europe, z. s.
Mgr. Eva Gartnerová, Ph.D.
www.asociacedice.cz

BUMERANG Film s.r.o.
Jan Perout
www.bumerang.film

Dott. Martina Dlabajová
www.dlabajova.cz

egoé studio s.r.o.
MgA. Radek Hegmon
www.egoe-studio.eu

Fairy Tailors s.r.o.
Marek Nieslanik
www.fairytailors.cz

FILMFEST, s.r.o.
Ing. Milan Krupička, Ing. Jarmila Záhorová
www.zlinfest.cz

HUCOT o.s.
Dušan Sviečka
www.facebook.com/HUCOT

IMOS invest s.r.o.
Ing. Zdeněk Talaš
www.imostinvest.cz

Incinity s.r.o.
Lukáš Duffek
www.incinity.cz

IS Produkce s.r.o.
Martin Gazda
www.isprodukce.cz

JURÁŠ A PARTNEŘI advokátní kancelář, v.o.s.
Mgr. Jaroslav Juráš
www.jurasapartneri.cz

KNOW HOW solutions, s.r.o.
Jiří Malý
www.knowhowsolutions.cz

Kouzelná animace, s.r.o.
MgA. Petr Babinec
www.kouzelna.com

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p.o.
PhDr. Václav Mílek
www.galeriezlin.cz

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Iveta Táborská
www.khkzk.cz

Little Greta s.r.o.
Mgr. Jan Blažek, MSc.
www.littlegreta.co.uk

MIUZA s.r.o.
Jan Podhorný
www.miuza.cz

Nadační fond Kovárny VIVA
Ing. Čestmír Vančura

Nadační fond Zikmundova vila
Ing. Čestmír Vančura
www.zikmundovavila.cz

Pixelbox, s.r.o.
Martin Zmeškal
www.pixelbox.cz/

Regionální filmový fond, z.s.
Jindřich Motýl
www.zlinfilmoffice.cz

RISING creative studio s.r.o.
Vít Holešovský, Iveta Žouželková
www.rising.cz

Statutární město Zlín
Ing. et Ing. Jiří Korec
www.zlin.eu

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.
JUDr. Martin Růžička
www.creativehill.cz

SUTU
Eliška Hejdová, Jana Kunderová
www.sutu.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Mgr. Josef Kocourek, Ph.D.
www.fmk.utb.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
www.fame.utb.cz

VISC s.r.o.
Sylva Štěpitová
www.visc.cz

Weboo s.r.o.
Ing. Jiří Maňásek
www.weboo.eu

Zlínský zámek o.p.s.
Martin Pášma
www.zlinskyzamek.cz