Zlínský kreativní klastr je první klastr v České republice zaměřený na kreativní průmysly. Klastr je tvořen zástupci veřejného, soukromého, neziskového a vzdělávacího sektoru z kreativních a návazných odvětví ve zlínské aglomeraci.

Klastr byl založen v lednu 2016 v návaznosti na předchozí činnost nezávislé pracovní skupiny Kreativní Zlín. Ta vznikla v září 2014 z podnětu Statutárního města Zlína v návaznosti na doporučení vyplývající z projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice. Mapování ve Zlínském kraji provedla expertka Lia Ghilardi z britské společnosti Noema Research.

Zlín se tak společně s Brnem a Ostravou zařadil mezi ta města České republiky, kde bylo mapování kreativních průmyslů provedeno jako v jednom z prvních.

Jeho výsledky ukázaly, že nejen město Zlín, ale celý Zlínský kraj mají značný potenciál v oblasti kreativních průmyslů. Zlínský kreativní klastr chce na těchto zjištěních stavět, a proto si v souladu s nimi vytyčil i své vize a cíle.

 

Zlínský kreativní klastr podporují statutární město Zlín a Zlínský kraj a je součástí New european media ambassadors.

Město Zlín           nem-web-logo1

Fotografie: Jsf Abb